De Hendrik Boogaardschool voor RK basisonderwijs (een school van stichting Floréo) zoekt per 1 maart een enthousiaste IB-er/leerkracht groep 7 (werktijdfactor en werkdagen in overleg).

De Hendrik Boogaardschool biedt:

 • ambulante tijd (ten minste 1 dag) als lid van het zorgteam
 • leuke leerlingen die graag willen leren
 • een gemotiveerd en hardwerkend team, dat open staat voor vernieuwing en verbetering
 • een open en professioneel schoolklimaat
 • ruime mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
 • goede samenwerking met scholen en organisaties in de buurt
 • salaris conform cao PO, opleidingsniveau en werkervaring

Wij vragen een collega die:

 • een afgeronde opleiding IB en/of master SEN heeft
 • leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving kan bieden
 • kan omgaan met verschillen tussen kinderen
 • leerlingen tot ontwikkeling kan laten komen
 • mee wil bouwen aan een nieuwe zorgstructuur binnen de school
 • enthousiast en positief is en kan relativeren
 • zich actief wil inzetten voor de school

Meer informatie

U kunt voor informatie terecht bij:

De Hendrik Boogaardschool,
mevr. F. Sluimer (directie), tel. 0181-313194, f.sluimer@hendrik-boogaard.nl

Belangstellenden worden uitgenodigd om hun sollicitatie te richten aan:

De Hendrik-Boogaardschool locatie Sportlaan,
de heer F. Kloeg (directeur a.i.), f.kloeg@hendrik-boogaard.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Over de Hendrik Boogaardschool

Iedereen hoort erbij! Op onze school is het een belangrijke waarde dat elk mens zich verbonden voelt met andere mensen. We sluiten niet buiten, we sluiten in! Dat betekent concreet dat we ons richten op het antwoord op de volgende vraag: hoe kunnen wij dit kind, in deze groep, met deze leerkracht verbinden met anderen en met de leerstof.

De Hendrik Boogaardschool telt:

 • 278 leerlingen
 • 11 groepen
 • 23 leerkrachten
 • 3 intern begeleiders
 • 1 conciërge
 • 1 onderwijsassistent
 • 1 leerkrachtondersteuner
 • 1 administratief medewerker
 • 2 bouwcoördinatoren
 • 2 directeuren

www.rkbshendrik-boogaard.nl

De Hendrik Boogaardschool voor RK basisonderwijs (een school van stichting Floréo) zoekt voor de periode na de kerstvakantie een enthousiaste leerkracht voor de bovenbouw (wtf. 0,6, 3 dagen).

De Hendrik Boogaardschool biedt:

 • leuke leerlingen die graag willen leren
 • een gemotiveerd en hardwerkend team, dat open staat voor vernieuwing en verbetering
 • een open en professioneel schoolklimaat
 • ruime mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
 • goede samenwerking met scholen en organisaties in de buurt
 • salaris conform cao PO

Wij vragen een leerkracht die:

 • leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving kan bieden
 • kan omgaan met verschillen tussen kinderen
 • leerlingen tot ontwikkeling kan laten komen
 • een goed pedagogisch klimaat in de klas kan bewerkstelligen
 • enthousiast en positief is en kan relativeren
 • zich actief wil inzetten voor de school
 • enthousiast is voor ICT binnen het onderwijs

Meer informatie

U kunt voor informatie terecht bij:

De Hendrik Boogaardschool,
mevr. F. Sluimer (directie), tel. 0181-313194, f.sluimer@hendrik-boogaard.nl

Belangstellenden worden uitgenodigd om hun sollicitatie te richten aan:

De Hendrik-Boogaardschool locatie Sportlaan,
de heer F. Kloeg (directeur a.i.), f.kloeg@hendrik-boogaard.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Over de Hendrik Boogaardschool

Iedereen hoort erbij! Op onze school is het een belangrijke waarde dat elk mens zich verbonden voelt met andere mensen. We sluiten niet buiten, we sluiten in! Dat betekent concreet dat we ons richten op het antwoord op de volgende vraag: hoe kunnen wij dit kind, in deze groep, met deze leerkracht verbinden met anderen en met de leerstof.

De Hendrik Boogaardschool telt:

 • 278 leerlingen
 • 11 groepen
 • 23 leerkrachten
 • 3 intern begeleiders
 • 1 conciërge
 • 1 onderwijsassistent
 • 1 leerkrachtondersteuner
 • 1 administratief medewerker
 • 2 bouwcoördinatoren
 • 2 directeuren

www.rkbshendrik-boogaard.nl

Wat kan een leerkracht goed en hoe wil hij die talenten benutten? De zes basisscholen die vallen onder Stichting Floréo willen hun medewerkers daar op een nieuwe manier naar laten kijken. Hun ‘Sterke Punten Aanpak’ viel in oktober in de prijzen. De scholen krijgen 15 duizend euro om het plan uit te werken.

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) zogenoemde  challenges om vernieuwing op werkgebied te stimuleren. Dit jaar stelt de organisatie 65 duizend euro ter beschikking om een impuls te geven aan HR-beleid waarin kwaliteiten centraal staan. Een van de winnaars is de Stichting Floréo in de regio Rijnmond. De projectgroep, bestaande uit HR-adviseur Thera Schouten, een schoolleider en een leerkracht, laat zich ondersteunen door Martine Maes van bureau Interventures. Zij gaan de Sterke Punten Aanpak in januari 2019 introduceren bij de zes aangesloten basisscholen.

Waarom denkt u dat uw plan eruit springt?

Thera Schouten

Thera Schouten: ‘De jury vindt onze aanpak onder meer maatschappelijk relevant vanwege het nijpende personeelstekort en de werkdruk in het onderwijs. Deze basisscholen willen kijken hoe ze hun leerkrachten en andere medewerkers gemotiveerd binnenboord kunnen houden. Door de nadruk te leggen op hun positieve punten kan de Sterke Punten Aanpak hier een impuls aan geven. Deze denkwijze is nog niet gebruikelijk in het onderwijs. Onze schoolleiders zijn begin dit schooljaar ook begonnen
Thera Schouten met een training waarderend leiderschap.’

Hoe wilt u meer samenwerking stimuleren?

Martine Maes

Martine Maes: ‘Als leerkrachten van elkaar weten waar ze extra goed in zijn, kunnen ze elkaar daarin aanvullen. Waarom zou iedereen hetzelfde moeten kunnen? Een juf die briljant is in het geven van rekeninstructies kan ook in andere klassen invliegen. Een meester die leuk gitaar speelt, kan ook de muziekles van een collega overnemen die daar weinig gevoel voor heeft. Dat maakt het werk meteen gevarieerder – en dat is weer goed voor de duurzame inzetbaarheid.’ Martine Maes

Thera Schouten: ‘We willen ook bevorderen dat de scholen samenwerken met buurtscholen en leerkrachten bij elkaar in de les komen kijken of samen lesgeven. Omdat een van de scholen geen leerkracht kon vinden voor groep 8, zijn twee klassen dit jaar samengevoegd. De leerkracht werkt nu samen met een onderwijsassistent. Zij moeten goed op elkaar afstemmen hoe ze veertig leerlingen maatwerk kunnen leveren. Het is dan handig om van elkaar te weten wat ze goed kunnen.’

Hoe komen ze daar achter?

Thera Schouten: ‘We gaan werken met de methodiek ‘Waarderend onderzoeken’ (Appreciative Inquiry). In groepen van zes gaan medewerkers een aantal vragen beantwoorden over hun talenten en loopbaanontwikkeling. Startend bij de vraag wat ze goed kunnen, gaan ze hun kwaliteit uitvergroten in een droombeeld. Wat kunnen ze concreet doen om het droombeeld dichterbij te halen en welke acties passen daarbij in de dagelijkse praktijk?’

Martine Maes: ‘Ik heb eerder aan een vergelijkbaar project meegewerkt bij een kenniscentrum in de publieke sector. Daar heb ik gemerkt dat medewerkers er vaak aan moeten wennen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling. Het is ook wel makkelijk om af te wachten welke training HR inkoopt. Een opleiding kan dan wel goed zijn voor de organisatie, maar niet passen bij een individuele medewerker.’

Is iedereen meteen te porren voor de nieuwe aanpak?

Thera Schouten: ‘Ik hoop dat het enthousiasme van de schoolleiders en mij overslaat. We krijgen veel steun van het bestuur dat openstaat voor vernieuwing. Deelname is niet verplicht, maar ik hoop dat medewerkers van de verschillende scholen zich opgeven. Een aandachtspunt is wel de planning. We zorgen dat medewerkers hier in hun werktijd – die toch al goed gevuld is – mee aan de gang kunnen.’

Kunt u al iets zeggen over het effect van deze aanpak?

Martine Maes: ‘Bij het kenniscentrum zijn we in 2016 begonnen en het programma loopt nog steeds. Uit tussentijdse evaluaties blijkt dat het zelfvertrouwen groeit doordat er meer aandacht is voor ieders kwaliteiten. Medewerkers waarderen het dat ze meer werk kunnen doen waar ze goed in zijn in plaats van werk dat automatisch op hen afkomt. Door het project leren ze meer collega’s kennen; ze zoeken elkaar nu meer op. Ze zijn blij met de stok achter de deur om vaker na te denken over hun loopbaanontwikkeling. En HR kan nu beter inspelen op de wensen van medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van bijscholing.’